1. Brian Epstein

    Epstein, Brian, 1934–67, brittisk manager.
  2. CMOS

    CMOS, complementary metal oxide semiconductor, benämning på integrerade kretsar konstruerade och tillverkade i komplementär MOS-teknik med MOS-transistorer av såväl p- som n-kanaltyp på samma bricka.
  3. batteri

    batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.