1. pack

  pack subst. ~et ORDLED: pack-et
  Svensk ordbok
 2. Brat Pack

  Brat Pack, mediebenämning på en grupp amerikanska tonårsstjärnor som under 1980-talet medverkade i en rad populära ungdomsfilmer.
 3. Frat Pack

  Frat Pack, mediebenämning på en grupp unga manliga skådespelare som kring 2000 dominerade komedigenren.
 4. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.
 5. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 6. packning

  packning, äldre benämning på mjukt material mellan maskindelar med uppgift att hindra gas eller vätska att läcka.
 7. packbox

  packbox, tätningselement för tätning mellan två rum med en genomgående axel.
 8. packis

  packis, havsis som genom vindens och vågornas påverkan brutits sönder och packats ihop så att isflak hamnat på varandra eller kantställts.
 9. packningsgrad

  packningsgrad, i bergsprängning kvoten mellan mängden sprängämne i ett borrhål och hålets volym.
 10. packtunna

  packtunna, såsom äldre volymmått vanligen 48 kannor, dvs. ca 125,6 liter.