1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. Christo

  Christo, egentligen Christo Javacheff, 1935–2020, bulgarisk konstnär, från 1964 bosatt i New York.

 3. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 4. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 5. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 8. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 9. beagle

  beagle, brittisk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
 10. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.