1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 3. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 4. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 5. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 6. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 7. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 8. opal

  opal, mineral och ädelsten som byggs upp av tätt packade, mycket små (150–300 nm), genomskinliga sfärer av vattenhaltig kiseldioxid (SiO 2).
 9. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 10. skare

  skare, fast hårt övre skikt på ett snötäcke som bildats när det översta lagret tinat upp och sedan frusit till igen.