1. packningsgrad

  packningsgrad, i bergsprängning kvoten mellan mängden sprängämne i ett borrhål och hålets volym.
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. packningsdosa

  pack`ningsdosa subst. ~n packningsdosor ORDLED: pack-nings--dos-an
  Svensk ordbok
 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. material

  material, i den vanligaste betydelsen materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, apparater, konstverk m.m.
 6. packning

  packning, äldre benämning på mjukt material mellan maskindelar med uppgift att hindra gas eller vätska att läcka.
 7. häst

  häst, eller tamhäst, är sedan årtusenden ett av människans viktigaste husdjur.
 8. packning

  pack`ning subst. ~en ~ar ORDLED: pack-ning-en
  Svensk ordbok
 9. ensilage

  ensilage, djurfoder som konserverats – i silo eller inneslutet i plast – med hjälp av mjölksyrabildande bakterier utan tillgång till luftens syre (anaerob miljö).
 10. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.