1. pain riche

  pain riche, se baguette.

 2. paintball

  paintball, spel vanligen mellan två lag som skjuter på varandra med markörer som drivs med kolsyrepatroner eller luft.
 3. referred pain

  referred pain, smärta som upplevs på annat ställe än i det sjuka organets närhet.
 4. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 5. painthorse

  painthorse, amerikansk ridhästras, se american paint horse.
 6. pain riche

  pain riche [päŋriʃ´ ljust sj-ljud] subst. ~n [-riʃ´en] el. ~t [-riʃ´et], plur. ~ ORDLED: pain rich-en
  Svensk ordbok
 7. colour field painting

  colour field painting, benämning på ett abstrakt måleri som växte fram under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.
 8. Thomas Paine

  Paine, Thomas, 1737–1809, brittisk skriftställare.
 9. action painting

  action painting, den dynamiska målerimetoden hos vissa av 1950-talets amerikanska abstrakta expressionister.
 10. baguette

  baguette, bagett, ett långt och smalt bröd av vete med hård skorpa.