1. au pair

  au pair är ursprungligen ett franskt uttryck som betyder ’likställd’.
 2. au pair

  au pair [åpä´r] adv.
  Svensk ordbok
 3. roulett

  roulett, rulett, hasardspel bestående av ett roterbart hjul med 36 omväxlande röda och svarta fack, numrerade slumpmässigt från 1 till 36, samt ett grönt fack, nollan.
 4. husligt arbete

  husligt arbete, enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (hembiträdeslagen) sådant arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll, dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj.
 5. King Crimson

  King Crimson, brittisk rockgrupp, bildad 1968 av gitarristen Robert Fripp.

 6. lokalt nät

  lokalt nät, lokalt nätverk, LAN (engelska local area network), i datorsammanhang persondatorer (arbetsstationer) som kopplats samman så att alla enheter kan kommunicera med varandra.

 7. Maria Hamberg

  Hamberg, Maria, född 1954, författare.

 8. fickpengar

  fickpengar är pengar som man får för att klara små utgifter, exempelvis köpa godis och hamburgare eller gå på bio.
 9. Jamaica Kincaid

  Kincaid, Jamaica, egentligen Elaine Potter Richardson, född 1949, amerikansk författare, född i Antigua.
 10. Swedish Open

  Swedish Open, internationell tennistävling på grus som spelas i Båstad.