1. paket

  paket, enligt Postens terminologi ett av försändelseslagen.
 2. paketförsäkring

  paketförsäkring, detsamma som kombinerad försäkring.
 3. paket

  paket [-ke´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: paket-et
  Svensk ordbok
 4. paketresa

  paketresa, resa omfattande transport och inkvartering, eller någon av dessa tjänster i kombination med ytterligare en turisttjänst.
 5. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 6. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 7. rättvisa

  rättvisa är ett viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper.
 8. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 9. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 10. decentralisering

  decentralisering är att låta flera påverka politiken.