1. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 2. rättvisa

  rättvisa är ett viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper.
 3. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 4. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 5. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 6. decentralisering

  decentralisering är att låta flera påverka politiken.

 7. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 8. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 9. telefoni

  telefoni innebär att tal överförs på avstånd.

 10. paket

  paket, enligt Postens terminologi ett av försändelseslagen.