1. paket

  paket, enligt Postens terminologi ett av försändelseslagen.
 2. paket

  paket [-ke´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: paket-et
  Svensk ordbok
 3. postpaket

  postpaket, typ av paket utdelat av Posten.
 4. hempaket

  hempaket, typ av paket utdelat av Posten.
 5. företagspaket

  företagspaket, typ av paket utdelat av Posten.
 6. konvolut

  konvolut, (större) kuvert eller annat omslag till brev och paket.
 7. adresskort

  adresskort, blankett som följer med paket som skickas via posten.
 8. skrymmande försändelse

  skrymmande försändelse, enligt Postens definition brev eller paket som har mått som överstiger vissa gränser och därför medför extra porto för avsändaren.
 9. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 10. massvara

  massvara, inom filateli den typ av vanliga, oftast stämplade, billiga frimärken som säljs i partier (t.ex. hundrabuntar eller paket).