1. palatal

  palatal, konsonant som artikuleras med tungryggen mot hårda gommen ( palatum).
 2. palatal

  2palata´l subst. ~en ~er ORDLED: palat-al-en
  Svensk ordbok
 3. palatal

  1palata´l adj. ~t ORDLED: palat-al
  Svensk ordbok
 4. palatalisering

  palatalisering, muljering , tillägg av ett j-liknande biljud till en konsonant med annan, väsentligen samtidig, primär artikulation.
 5. palatalisera

  palatalise´ra verb ~de ~t ORDLED: palat-al-is-er-ar SUBST.: palataliserande, palatalisering
  Svensk ordbok
 6. ryska

  ryska, östslaviskt språk.
 7. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 8. konsonant

  konsonant, språkljud som står i stavelsens periferi, antingen före eller efter stavelsekärnan (vokalen), ensam eller i kombination med annan konsonant och utan att vara stavelsebildande.
 9. frisiska

  frisiska, germanskt språk inom den nordsjögermanska grenen av de västgermanska språken, närmast besläktat med engelskan.
 10. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.