1. palatalisera

  palatalise´ra verb ~de ~t ORDLED: palat-al-is-er-ar SUBST.: palataliserande, palatalisering
  Svensk ordbok
 2. palatalisering

  palatalisering, muljering , tillägg av ett j-liknande biljud till en konsonant med annan, väsentligen samtidig, primär artikulation.
 3. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 4. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 5. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 6. frisiska

  frisiska, germanskt språk inom den nordsjögermanska grenen av de västgermanska språken, närmast besläktat med engelskan.
 7. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 8. vitryska

  vitryska, östslaviskt språk som (2007) talas som modersmål av totalt ca 7,6 miljoner, varav 7,2 miljoner i Vitryssland, 299 000 i Ryska federationen, 53 000 i Ukraina, 50 000 i Polen, 29 000 i Litauen, 18 000 i Lettland, 11 000 i Kazakstan och 11 000 i Uzbekistan.
 9. lettiska

  lettiska, latviešu, latvju valoda, indoeuropeiskt, baltiskt språk och det officiella språket i Lettland.
 10. iriska

  iriska, keltiskt språk talat på Irland och tillsammans med engelska officiellt språk i republiken Irland.