1. palatalisering

  palatalisering, muljering , tillägg av ett j-liknande biljud till en konsonant med annan, väsentligen samtidig, primär artikulation.
 2. muljering

  muljering, term i fonetiken, annan benämning på palatalisering.
 3. ryska

  ryska, östslaviskt språk.
 4. litauiska

  litauiska, lietuvių kalba, baltiskt språk, officiellt språk i Litauen.
 5. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 6. palatalisera

  palatalise´ra verb ~de ~t ORDLED: palat-al-is-er-ar SUBST.: palataliserande, palatalisering
  Svensk ordbok