1. palpation

  palpation, medicinsk undersökningsmetod då man med fingrar och händer känner genom patientens kroppsyta, palperar, t.ex. levern och mjälten under höger respektive vänster revbensbåge eller letar efter lymfkörtlar i armhålor och ljumskar.
 2. palp

  palp, sinnesutskott i anslutning till munnen.
 3. palpfjärilar

  palpfjärilar, Libytheinae, underfamilj dagfjärilar i familjen praktfjärilar som har världsvid utbredning och omfattar 12 arter.
 4. palpera

  palpera, utföra palpation (på).
 5. palp

  palp subst. ~en ~er [pal´p- el. pal`p-] ORDLED: palp-en
  Svensk ordbok
 6. palpkäkar

  palpkäkar, Chelicerata , understam leddjur med klasserna havsspindlar, merostomer (dolksvansar och havsskorpioner) och spindeldjur; de två förstnämnda lever i vatten, spindeldjuren mest på land.
 7. palpigrader

  palpigrader, Palpigradi , ordning spindeldjur med över 60 arter i medelhavsländerna, Afrika, Madagaskar, Sydöstasien och Australien samt i södra USA–Sydamerika.
 8. palpitation

  palpitation, känsla av hjärtklappning eller av att hjärtat slår anmärkningsvärt hårt, fort eller oregelbundet.
 9. palpebra

  palpebra, anatomisk term för ögonlock; palpebra inferior, nedre ögonlocket, palpebra superior, övre ögonlocket.
 10. palpbaggar

  palpbaggar, vattenbaggar , Hydrophili­dae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar 2 200 arter, varav 81 i Sverige.