1. pankreatit

  pankreatit, detsamma som bukspottkörtelinflammation.
 2. pankreatit

  pankreati´t subst. ~en ~er ORDLED: pan-kreat-it-en
  Svensk ordbok
 3. ddI

  ddI , dideoxyinosin, ett läkemedel som hämmar nybildning av virusnukleinsyra i celler som infekterats med humant immunbristvirus (HIV).
 4. pankreascysta

  pankreascysta, cysta, i regel vätskefylld, i eller invid bukspottkörteln (pankreas).
 5. påssjuka

  påssjuka, parotit, parotitis epidemica, infektionssjukdom orsakad av ett virus i familjen paramyxovirus.
 6. bukspottkörtelinflammation

  bukspottkörtelinflammation, pankreatit, akut eller kronisk inflammation av bukspottkörteln.
 7. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 8. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 9. cystisk fibros

  cystisk fibros, CF, cystisk pankreasfibros, mukoviskidos, ärftlig sjukdom med symtom huvudsakligen från luftvägarna och mag–tarmkanalen.