1. pankromatisk film

  pankromatisk film, svartvit fotofilm avstämd för att ge en tonriktig återgivning av alla färger, uppfunnen 1902 av de tyska kemisterna Adolf Miethe (1862–1927) och Arthur Traube (1878–1948).
 2. pankromatisk

  pankroma´tisk adj. ~t ORDLED: pan-krom-at-isk
  Svensk ordbok
 3. sensibilisering

  sensibilisering, spektral sensitering, utökning av färgkänsligheten för traditionella fotografiska emulsioner vars silverhalogenider i sin ursprungliga form endast är känsliga för blått och violett ljus.
 4. färgfilm

  färgfilm, film för framställning av fotografiska bilder i naturliga färger enligt traditionell fotokemisk metod.
 5. färgkänslighet

  färgkänslighet, inom fotografin den traditionella svartvita filmens förmåga att registrera strålning i spektrums olika delar så att det färdiga fotografiet visuellt motsvarar verkligheten.
 6. mörkrum

  mörkrum, fotolaboratorium, helt eller delvis mörklagt rum för fotografiska arbeten, såsom filmframkallning och förstoring av negativ enligt äldre fotokemisk teknik.
 7. fotosensibilisering

  fotosensibilisering, ökning av ljuskänsligheten (i allmänhet utsträckning av det verksamma spektralområdet till längre våglängder) hos ett fotokemiskt eller biologiskt system genom tillsats av ett ”sensibiliserande” färgämne.
 8. film

  film, fotografisk film, ljuskänslig emulsion gjuten på ett tunt, genomskinligt underlag.
 9. framkallning

  framkallning, kemisk process för att framställa fotografiska bilder via ljuskänsligt material.
 10. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.