1. pant

  pant, egendom som ställs som säkerhet för en fordran.
 2. panteism

  panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma.
 3. panter

  panter, detsamma som leopard.
 4. panträtt

  panträtt, den rätt som uppstår när en person (pantsättaren) ställer egendom (pant) till annans (panthavarens) förfogande som säkerhet för en fordran.
 5. panta rhei

  panta rhei, den naturfilosofiska åsikten att allt befinner sig i oavbruten förändring.
 6. pantbrev

  pantbrev, ett bevis på att inteckning av ett visst belopp har skett i fast egendom.
 7. Pantheon

  Pantheon, byggnad vid nuvarande Piazza Rotonda på Marsfältet i Rom, uppförd som tempel åt alla gudar under Hadrianus (regerade 117–138 e.Kr.).
 8. Panther

  Panther, egentligen Panzer V Panther, tysk stridsvagn i bruk 1943–45.
 9. panterlo

  panterlo, iberisk lo, spansk lo, Lynx pardinus (synonym Felis pardina), art i familjen kattdjur.
 10. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.