1. papalism

    papalism, uppfattningen att kyrkan i sin helhet bör styras av påven i Rom.
  2. episkopalism

    episkopalism , kyrklig uppfattning enligt vilken alla biskopar är jämställda och tillsammans innehar den högsta kyrkliga auktoriteten.
  3. ultramontanism

    ultramontanism, särskilt under 1800-talet brukad benämning på strävanden att utsträcka påvens makt utanför Italien (jämför papalism).