1. papp

  papp, tidigare i fackterminologi och ännu i allmänt språkbruk benämning på tjockare papper.
 2. papper

  papper, material uppbyggt av hopfiltade fibrer.
 3. pappersmassa

  pappersmassa, fibermaterial för tillverkning av papper.
 4. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 5. papperskromatografi

  papperskromatografi, en form av kromatografi med papper som stationär fas och vätska som rörlig fas.
 6. Pappa Goriot

  Pappa Goriot, titelperson i Balzacs roman ”Le Père Goriot” (1834–35).
 7. pappersgetingar

  pappersgetingar, Polistinae, underfamilj i insektsordningen steklar.

 8. papp

  papp subst. ~en äv. ~et ORDLED: papp-en
  Svensk ordbok
 9. papperskondensator

  papperskondensator, inom elektrotekniken en kondensator med papper som dielektrikum.
 10. pappersmaskin

  pappersmaskin, maskin för industriell tillverkning av papper.