1. par

  par, resultat (antal slag) i golf som en skicklig spelare efter felfritt spel högst bör använda på respektive hål.
 2. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 3. parlament

  parlament är detsamma som riksdag, det vill säga det högsta beslutande organet.
 4. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 5. parasit

  parasit kallas en livsform som lever på eller i annat levande och tar sin näring därifrån.
 6. Paris

  Paris, huvudstad i Frankrike och i regionen Île-de-France.

 7. parasitism

  parasitism, förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad.
 8. Parvati

  Parvati, Pārvatī, vanligt namn på hinduismens stora Gudinna (Devi), gestaltad som god, mild och vänlig.
 9. parti

  parti, politiskt parti, sammanslutning eller grupp av väljare som uppträder i val under särskild beteckning.
 10. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.