1. para-

  para-, par-, förled med betydelsen ’vid’, ’längs med’, ’mot’, ’bortom’ m.m., t.ex. paranormal ’som är utanför det normala’.
 2. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 3. para-assaipalm

  pa'ra-assai'palm, Eute'rpe olera'ceaacaipalmassaipalmaçaíacaiart i familjen palmer.

 4. paradox

  paradox, påstående, ofta i komprimerad form, som innebär en motsägelse mot vanlig uppfattning men kan innehålla en djupare sanning.
 5. para

  para, tidigare myntenhet i forna Jugoslavien.
 6. Pará

  Pará, delstat i norra Brasilien; 1,25 miljoner km2, 8,3 miljoner invånare (2016).

 7. paraffin

  paraffin, kristallint vax som framställs ur pe­tro­leum och huvudsakligen består av mättade alifatiska kolväten med omkring tjugo kolatomer.
 8. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.

 9. parasympatiska nervsystemet

  parasympatiska nervsystemet, del av det autonoma nervsystemet.
 10. parasit

  parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.