1. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 2. paradigm

  paradigm, böjningsschema, i språkvetenskapen uppställning av ett ords alla böjningsformer som ett mönster för alla andra ord av samma deklination eller konjugation.
 3. paradigmatisk relation

  paradigmatisk relation, relation som råder mellan ord som ingår i ett paradigm (mönster) och kan förekomma på samma plats i en mening.
 4. SCP-paradigm

  SCP-paradigm, analysinstrument använt inom industriell ekonomi vid analyser av marknaders och aktörers verksamhet som förutsätter samband mellan marknadsstruktur, marknadsagerande och marknadsresultat.
 5. paradigm

  paradig´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: para-digm-et
  Svensk ordbok
 6. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 7. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 8. naturvetenskapliga revolutionen

  naturvetenskapliga revolutionen, den moderna naturvetenskapens genombrottsperiod under 1600-talet.
 9. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 10. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.