1. paralysera

  paralyse´ra verb ~de ~t ORDLED: para-lys-er-ar SUBST.: paralyserande, paralysering; paralys (till 1)
  Svensk ordbok
 2. vägsteklar

  vägsteklar, Pompilidae , familj i insektsordningen steklar.
 3. krukmakargetingar

  krukmakargetingar, pillergetingar, Eumenes [e u-], släkte solitära getingar med fyra arter i Sverige.
 4. läppstekel

  läppstekel, Bembix rostrata, art i insektsfamiljen grävsteklar.
 5. sandsteklar

  sandsteklar, Ammophila och Podalonia, släkten i insektsfamiljen grävsteklar, i Sverige med vardera tre arter.
 6. Otto Klemperer

  Klemperer, Otto, 1885–1973, tysk dirigent, kusin till Victor Klemperer.
 7. frystillstånd

  frystillstånd, en fysisk försvarsmekanism som innebär att en person blir paralyserad och handlingsförlamad under hot.

 8. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 9. ivermektin

  ivermektin, läkemedel mot filarioser samt veterinärmedicinskt läkemedel mot bland annat parasitmaskar.
 10. neonikotinoider

  neonikotinoider, grupp syntetiska nikotinlilka insekticider.