1. paritet

  paritet, i kvantfysiken en tvåvärd egenskap som är relaterad till förändringar under rumsspegling.
 2. paritet

  paritet, jämbördig, likvärdig nivå.
 3. paritet

  parite´t subst. ~en ORDLED: par-itet-en
  Svensk ordbok
 4. paritetslån

  paritetslån, statliga bostadslån 1967–75 för vilka räntor och amorteringar omfördelades i tiden så att totalkostnaden i början var låg och därefter steg successivt.
 5. paritetskontroll

  paritetskontroll, metod inom databehandling för att skydda binära data mot enbitsfel.
 6. ränteparitet

  ränteparitet, samband mellan priser och/eller räntor.
 7. CP-symmetri

  CP-symmetri, symmetri inom partikelfysiken.
 8. Jean-Paul Belmondo

  Belmondo, Jean-Paul, född 1933, fransk skådespelare.
 9. oktett

  oktett, familj av elementarpartiklar omfattande åtta partiklar med samma spinn och paritet.
 10. SU(3)-multipletter

  SU(3)-multipletter, inom fysiken familjer av starkt växelverkande elementarpartiklar (hadroner).