1. pars

  pars, inom anatomin term som anger del av något organ eller någon struktur, t.ex. pars petrosa, klippdelen (”klippbenet”) av tinningbenet ( os temporale).
 2. pars pro toto

  pars pro toto, oegentligt uttryck där helheten betecknas av en däri ingående del, t.ex. ”en flicka på sjutton vårar”.
 3. audiatur et altera pars

  audiatur et altera pars, rättsprincipen att ingen ska dömas ohörd.
 4. parsism

  parsism, parsernas religion, där den gamla zoroastrismen väsentligen är bevarad.
 5. parspektrometer

  parspektrometer, instrument för mätning av högenergetisk gammastrålning genom samtidig detektion av en parbildning, en elektron och en positron.
 6. Parsifal

  Parsifal, Perceval, Percival, riddare i Artursagan som söker den heliga Graal.
 7. Parsifal

  Parsifal, musikdrama, ”Bühnenweihfestspiel”, i tre akter av Wagner till egen text efter Wolfram von Eschenbachs versepos.
 8. Parshva

  Parshva, Pārśva, Pārśvanātha, enligt traditionen religionslärare ( tirthankara) och asket inom jainismen.
 9. parsec

  parsec, parsek, inom astronomin använd längdenhet med beteckningen pc.
 10. parsning

  parsning (engelska parsing, avlett av parts ( of speech)), ’satsdelsuttagning’, process varigenom orden i en sats och deras grammatiska kategorier (ordklasser) och relationer identifieras.