1. pava

  pa`va subst. ~n pavor ORDLED: pav-an
  Svensk ordbok
 2. pavane

  pavane, renässansdans, oftast i långsam 2/4- eller 4/4-takt.
 3. pavane

  pavane [pavan´] subst. ~n [-van´en] ~r [-van´er] ORDLED: pavan-en
  Svensk ordbok
 4. Luciano Pavarotti

  Pavarotti, Luciano, 1935–2007, italiensk opera- och konsertsångare (tenor).
 5. paves

  paves, skyddsvapen, en sköldtyp som stödd mot marken nyttjades av infanteri, företrädesvis båg- och armborstskyttar.
 6. pavor nocturnus

  pavor nocturnus, detsamma som nattskräck.
 7. pavéfattning

  pavéfattning, smyckefattning där stenarna sitter tätt samman, endast åtskilda av fästande, uppstickande körn.
 8. satrap

  satrap, titel på provinsguvernör i det akemenidiska riket i det forna Iran (ca 550–330 f.Kr).
 9. Anne Devlin

  Devlin, Anne, född 1951, brittisk (nordirländsk) författare.
 10. nattskräck

  nattskräck, pavor nocturnus , nattligt ångestanfall som varar några minuter, vanligen hos barn.