1. paves

  paves, skyddsvapen, en sköldtyp som stödd mot marken nyttjades av infanteri, företrädesvis båg- och armborstskyttar.
 2. pavor nocturnus

  pavor nocturnus, detsamma som nattskräck.
 3. pava

  pa`va subst. ~n pavor ORDLED: pav-an
  Svensk ordbok
 4. pavéfattning

  pavéfattning, smyckefattning där stenarna sitter tätt samman, endast åtskilda av fästande, uppstickande körn.
 5. satrap

  satrap, titel på provinsguvernör i det akemenidiska riket i det forna Iran (ca 550–330 f.Kr).
 6. Anne Devlin

  Devlin, Anne, född 1951, brittisk (nordirländsk) författare.
 7. nattskräck

  nattskräck, pavor nocturnus , nattligt ångestanfall som varar några minuter, vanligen hos barn.
 8. Ib Michael

  Michael, Ib, egentligen Ib Michael Rasmussen, född 1945, dansk författare.
 9. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 10. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.