1. pek

  pek, detalj på segelbåt, se peke.
 2. peke

  peke, pek , enkelt, kort rundhult av trä på vissa typer av mindre segelfarkoster (snipor, kuttrar, jakter och liknande) som sticker ut från fören parallellt med båtdäcket och som är fästpunkt för ett eller två försegel.
 3. pekare

  pekare, referens, länk, i vissa programspråk datatyp för en variabel som innehåller en adress.
 4. Harvey Pekar

  Pekar, Harvey, 1939–2010, amerikansk serieförfattare.
 5. pek

  pek subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pek-et
  Svensk ordbok
 6. pekare

  pe`kare subst. ~n äv. pekarn, plur. ~, best. plur. pekarna ORDLED: pek-ar-en
  Svensk ordbok
 7. peka

  pe`ka verb ~de ~t ORDLED: pek-ar SUBST.: pekande, pekning
  Svensk ordbok
 8. solur

  solur är en enkel anordning utan rörliga delar som visar tiden på dagen med hjälp av solljuset.

 9. ödlehöftade dinosaurier

  ödlehöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier.
 10. fågelhöftade dinosaurier

  fågelhöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier, som var kräldjur som levde för cirka 220–66 miljoner år sedan.