1. pelare

  pelare, vertikalt arkitektoniskt stöd, oftast med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (jämför kolonn); ibland uppfattat som ett reducerat stycke mur.
 2. Pelé

  Pelé, egentligen Edson Arantes do Nascimento, född 1940, brasiliansk fotbollsspelare, enligt många världens främste genom tiderna.
 3. pelare

  pe`lare subst. ~n äv. pelarn, plur. ~, best. plur. pelarna ORDLED: pel-ar-en
  Svensk ordbok
 4. överstatlighet

  överstatlighet, befogenhet som utövas av överstatliga organ.

 5. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 6. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 7. Ölandsbron

  Ölandsbron är en bro över Kalmarsund i Östersjön.
 8. pel

  pel, päl, dels ett märke i form av t.ex. en knopp på insidan av ett våtvarukärl eller dryckeskärl (en rad pelar delade in kärlets innehåll i lika delar), dels mängden av vätska mellan två pelar i ett dryckeskärl (ofta 2,5 dl).
 9. Hubbleteleskopet

  Hubbleteleskopet (efter Edwin P. Hubble), Hubble Space Telescope, HST, astronomiskt spegelteleskop i omloppsbana kring jorden, utvecklat av NASA och ESA.

 10. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.