1. Münchenöverenskommelsen

  Münchenöverenskommelsen, benämning på avtal rörande Tjeckoslovakien som ingicks 29 september 1938 mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien och undertecknades följande dag.
 2. Unni Drougge

  Drougge, Jorunn ( Unni), född Wennberg 1956, författare och krönikör.
 3. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 4. penetrera

  penetre´ra verb ~de ~t ORDLED: penetr-er-ar SUBST.: penetrerande, penetrering; penetration
  Svensk ordbok