1. PER

  PER, benämning på perkloretylen.
 2. per

  per-, genom, med hjälp av, på grund av, beräknat efter, t.ex. i uttrycket per capita (’per huvud’, ’för var och en’) för något som är beräknat efter antalet personer.
 3. PER

  PER, protein efficiency ratio, mått på näringsvärdet hos proteiner i kosten.
 4. Per

  Per, Pär, mansnamn, svensk form av Petrus.
 5. Per

  Per, januaristormen 2007, storm som 14 januari 2007 drog in västerifrån över främst Götaland och orsakade dödsfall och personskador, stora stormfällningar i skogarna samt omfattande el- och teleavbrott.
 6. per

  per prep.
  Svensk ordbok
 7. per os

  per os (latin), genom munnen; per os tillförda läkemedel är sådana som sväljs (tabletter, kapslar, piller, suspensioner eller lösningar).
 8. Per Sällström

  Sällström, Peter Mikael (Per), 1802–39, operasångare (tenor).

 9. Per Westerberg

  Westerberg, Per, född 1951, politiker (moderat), riksdagsledamot 1977–2014, riksdagens talman från 2006.

 10. Per Odensten

  Odensten, Per, född 1938, författare.