1. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 2. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 3. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 4. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 5. perm

  perm, geologisk period, ca 299–251 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under denna period.
 6. Per Anders Fogelström

  Fogelström, Per Anders, 1917–98, författare, professors namn 1995.

 7. peroxisom

  peroxisom , cellorganell i många eukaryota (kärnförsedda) celler.
 8. PER

  PER, benämning på perkloretylen.
 9. per

  per-, genom, med hjälp av, på grund av, beräknat efter, t.ex. i uttrycket per capita (’per huvud’, ’för var och en’) för något som är beräknat efter antalet personer.
 10. PER

  PER, protein efficiency ratio, mått på näringsvärdet hos proteiner i kosten.