1. perifera nervsystemet

  perifera nervsystemet, den del av nervsystemet som består av nerver som förbinder hjärnan och ryggmärgen med kroppens organ och andra vävnader.
 2. perifer

  perifer, belägen i periferin; oväsentlig.
 3. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 4. periferi

  periferi, omkrets, utkant, ytterområde; för ordets användning i geometrin jämför cirkel.
 5. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 6. perifer

  perife´r adj. ~t ORDLED: peri-fer
  Svensk ordbok
 7. perifer kollision

  perifer kollision mellan två atomkärnor medför att reaktionen endast berör kärnans ytskikt och leder därför till att stora rörelsemängdsmoment överförs.
 8. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 9. periferipump

  periferipump, typ av pump, där den väsentliga delen består av ett huvudsakligen skivformigt men med radiella, plana skovlar försett pumphjul, som roterar i ett pumphus vars utformning eller placering åstadkommer att de mellan skovlarna avgränsade mängderna av det pumpade mediet under tryckökning transporteras från inlopp till utlopp.
 10. periferiförsvar

  periferiförsvar, periferiskt försvar , gränsfästningssystem, cordonsystem, operativ princip syftande till att genom ett sammanhängande fästningssystem avvisa en angripare redan vid rikets kust eller gräns; jämför centralförsvar.