1. perikop

  perikop, textavsnitt ur Bibeln, särskilt sådant som enligt fastställd ordning läses vid gudstjänsten.
 2. lectio continua

  lectio continua (lat., ’kontinuerlig läsning’), bruket att vid gudstjänster hämta läsningarna i löpande följd ur en bibelbok, till skillnad från bruket av valda perikoper, lectio selecta.
 3. epistel

  epistel, genrebeteckning för en stor del av Nya Testamentets skrifter, tillskrivna Paulus, Petrus och andra kristna ledare.
 4. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.
 5. liturgiska böcker

  liturgiska böcker, böcker av officiell karaktär innehållande gudstjänstordning och/eller gudstjänstens texter.

 6. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.