1. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 2. period

  period, geologisk tidsenhet av intermediär rang mellan era och epok, omfattande alltifrån 2,6 (kvartär) upp till 260 (orosina) miljoner år.
 3. period

  period, invecklad mening där flera satser sammanfogas till en syntaktiskt sluten helhet genom samordning och över–underordning.
 4. period

  period, term bl.a. inom fysiken: tid T efter vilken en process upprepas, t.ex. tiden för en hel pendelsvängning (svängningstid).
 5. period

  period, musikterm, se periodik.
 6. period

  period, detsamma som omloppstid.
 7. periodisering

  periodisering, metod som innebär att man fördelar inkomster och utgifter till den period de hör till i syfte att erhålla ett resultat (vinst eller förlust).
 8. period–luminositetsrelationen

  period–luminositetsrelationen, samband mellan en variabel stjärnas (speciellt en cepheids) period och dess genomsnittliga absoluta magnitud eller luminositet.
 9. kritisk period

  kritisk period, begränsad tidsperiod i en individs tidiga utveckling under vilken betingelserna för inlärning är speciellt gynnsamma.
 10. geologisk period

  geologisk period, geokronologisk enhet, t.ex. silurperioden, se geologisk tidsskala.