1. periskop

  periskop är ett instrument som gör att man kan se över hinder.
 2. periskop

  periskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: peri-skop-et
  Svensk ordbok
 3. periskopisk

  periskopisk [-skå´p-] adj. ~t ORDLED: peri-skop-isk
  Svensk ordbok
 4. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 5. ubåtsjakt

  ubåtsjakt, åtgärder för att upptäcka och oskadliggöra ubåtar.