1. permanentmagnet

  permanentmagnet, material som behåller sina magnetiska egenskaper lång tid.
 2. permanentning

  permanentning, behandling för varaktig förändring.
 3. Permanenta skiljedomstolen i Haag

  Permanenta skiljedomstolen i Haag, Permanent Court of Arbitration, PCA, internationell domstol som upprättades genom två skiljedomskonventioner antagna på fredskonferenserna i Haag 1899 respektive 1907.

 4. permanent

  permanent är någoting som kommer att finnas kvar länge, oavbrutet eller under överskådlig tid.
 5. permanent uppehållstillstånd

  permanent uppehållstillstånd, PUT, tillstånd enligt utlänningslagen för utlänning att utan tidsbegränsning vistas i Sverige.

 6. permanenta gaser

  permanenta gaser, till senare delen av 1800-talet vanlig sammanfattande benämning på väte, syre, kväve, kolmonoxid m.fl. gaser.
 7. permanent

  2permanen´t subst. ~en ORDLED: per-man-ent-en
  Svensk ordbok
 8. permanent

  1permanen´t adj., neutr. ~ ORDLED: per-man-ent
  Svensk ordbok
 9. permanent neutralitet

  permanent neutralitet, diplomatisk och folkrättslig term, se neutralitet.
 10. permanent äng

  permanent äng, äng som inte plöjs.