1. perrong

  perrong, järnvägsterm, se plattform.
 2. perrong

  perrong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: perr-ong-en
  Svensk ordbok
 3. plattform

  plattform, perrong , plan uppbyggnad för resandes av- och påstigning vid järnvägsstation.
 4. bangård

  bangård är spårområdet och byggnaderna vid en järnvägsstation.
 5. Citybanan

  Citybanan, järnväg för pendeltåg i Stockholm, påbörjad 2009 och färdigställd 2017.

 6. Aleksandra Ekster

  Aleksandra Ekster var en rysk konstnär.
 7. banhall

  banhall, hallbyggnad som ger klimatskydd över spår och perronger vid järnvägsstationer, huvudsakligen vid ändstationer där tåg ställs upp under längre tid.
 8. Eva Ibbotson

  Ibbotson, Eva, 1925–2010, brittisk författare, född i Österrike.
 9. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 10. bangård

  ba`ngård subst. ~en ~ar ORDLED: ban--gård-en
  Svensk ordbok