1. petunia

  petunia, Petunia×hybrida, art i familjen potatisväxter.
 2. petunia

  petu´nia subst. ~n petunior ORDLED: petuni-an
  Svensk ordbok
 3. petunior

  petunior, Petunia, släkte potatisväxter med ca 40 arter ett- till fleråriga örter i tropiska och varmtempererade delar av Sydamerika.
 4. potatisväxter

  potatisväxter, Solanaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med 2 000–3 000 arter mestadels ett- till fleråriga örter; många arter klättrar.

 5. sort

  sort, cultivar , hos kulturväxter t.ex. en ras eller en form av en art som förekommer i odling och som fått särskilt sortnamn; namnet anges vanligen efter artens vetenskapliga namn inom enkla eller dubbla citationstecken, t.ex. petuniasorten Petunia axillaris ’White Magic’.
 6. trädgårdspetunia

  trädgårdspetunia, Petunia axillaris ssp. hybrida, underart till arten petunia.
 7. prydnadsväxtodling

  prydnadsväxtodling, den dominerande delen av svensk yrkesmässig trädgårdsodling med i huvudsak växthusodlade produkter.
 8. Bjørg Vik

  Vik, Bjørg, 1935–2018, norsk författare.

 9. utplanteringsväxt

  utplanteringsväxt, trädgårdsväxt som förkultiverats inomhus för senare utplantering.
 10. Roger Duvoisin

  Duvoisin, Roger, 1904–80, schweizisk-amerikansk illustratör och bilderboksskapare.