1. petunia

  petunia, Petunia×hybrida, art i familjen potatisväxter.
 2. petunior

  petunior, Petunia, släkte potatisväxter med ca 40 arter ett- till fleråriga örter i tropiska och varmtempererade delar av Sydamerika.
 3. potatisväxter

  potatisväxter, Solanaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med 2 000–3 000 arter mestadels ett- till fleråriga örter; många arter klättrar.

 4. sort

  sort, cultivar , hos kulturväxter t.ex. en ras eller en form av en art som förekommer i odling och som fått särskilt sortnamn; namnet anges vanligen efter artens vetenskapliga namn inom enkla eller dubbla citationstecken, t.ex. petuniasorten Petunia axillaris ’White Magic’.
 5. petunia

  petu´nia subst. ~n petunior ORDLED: petuni-an
  Svensk ordbok
 6. trädgårdspetunia

  trädgårdspetunia, Petunia axillaris ssp. hybrida, underart till arten petunia.
 7. prydnadsväxtodling

  prydnadsväxtodling, den dominerande delen av svensk yrkesmässig trädgårdsodling med i huvudsak växthusodlade produkter.
 8. utplanteringsväxt

  utplanteringsväxt, trädgårdsväxt som förkultiverats inomhus för senare utplantering.
 9. Bjørg Vik

  Vik, Bjørg, 1935–2018, norsk författare.

 10. Roger Duvoisin

  Duvoisin, Roger, 1904–80, schweizisk-amerikansk illustratör och bilderboksskapare.