1. pi

  pi, π, Π, den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 2. pi

  pi är ett tal som man får om man dividerar omkretsen hos en cirkel med cirkelns diameter.
 3. Pi-

  Pi-, beteckning för det binära måttenhetsprefixet pebi-, innebärande faktorn 2 50 ≈ 1,126 · 10 15.
 4. pi

  pi subst. ~et el. ~t, ~n el. ~, best. plur. ~na el. ~en ORDLED: pi-et
  Svensk ordbok
 5. pi-komplex

  pi-komplex, egentligen π-komplex, svagt bunden förening mellan en elektrondonator och en elektronacceptor.
 6. pi-orbital

  pi-orbital, π-orbital, molekylorbital kännetecknad av att den har en tvåtalig symmetriaxel och ett spegelplan.
 7. pi-bindning

  pi-bindning, π-bindning, kemisk bindningstyp kännetecknad av att den har en tvåtalig symmetriaxel i bindningens längdaxel, samt ett spegelplan.
 8. pi-meson

  pi-meson, π-meson, pion, subatomär partikel med spinn 0 och massan 135 MeV.
 9. Pi Lind

  Lind, Per-Inge ( Pi), 1936–93, regissör, teaterchef och dramatiker.
 10. hybrid-pi-schema

  hybrid-pi-schema, modell av en elektrisk fyrpol, ofta använd för att modellera en transistor vid analys av dess egenskaper vid hög frekvens.