1. piga

  piga var förr en tjänsteflicka som arbetade på bondgård eller herrgård.
 2. piga

  pi`ga subst. ~n pigor ORDLED: pig-an
  Svensk ordbok
 3. Antonio Pigafetta

  Pigafetta, Antonio, ca 1491–ca 1534, italiensk sjöfarare, känd för sin roll som skildrare av Magalhães’ världsomsegling 1519–22, vilken han medföljde.
 4. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 5. Egtvedfyndet

  Egtvedfyndet, kvinnograv från äldre bronsålder, påträffad 1921 under en 4,5 m hög och 22 m vid gravhög vid Egtved på Jylland.
 6. Ernst Fastbom

  Fastbom, Ernst, 1871–1940, skådespelare och författare.
 7. dräng

  dräng var förr ett annat ord för jordbruksarbetare.
 8. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 9. Ester Blenda Nordström

  Nordström, Ester Blenda, 1891–1948, författare och journalist, främst i Svenska Dagbladet under signaturen Bansai.

 10. hushåll

  hushåll är en familj eller en annan grupp människor som bor tillsammans och hjälps åt att betala för maten, bostaden och annat som behövs för att klara vardagen.