1. ton

  ton är ett ljud som skapas när luften vibrerar och skapar en tryckvåg som uppfattas av örat.

 2. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 3. René Magritte

  Magritte, René, född 21 november 1898, död 15 augusti 1967, belgisk målare och skulptör.
 4. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 5. glasblåsning

  glasblåsning, formning av glas genom munblåsning med glasblåsarpipa eller med tryckluft (se glas).
 6. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 7. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 8. hakebössa

  hakebössa, medeltida eldhandvapen som förekom in på 1500-talet.
 9. hagelgevär

  hagelgevär, hagelbössa, jaktvapen som laddas med hagelpatroner och som är avsett för jakt efter bl.a. rådjur.
 10. mantel

  mantel, inom vapentekniken ytterhölje till finkalibriga projektiler; yttre lager av eldrör som består av flera godslager; vapendel som skyddar pistolmekanism.