1. Nordsjön

  Nordsjön är ett havsområde som begränsas av Storbritannien, södra Norge, Bohuslän, Danmark, nordvästra Tyskland och Nederländerna.
 2. transport

  transport, förflyttning av gods eller personer; för gods även tillhörande hantering såsom av- och pålastning.
 3. datorarkitektur

  datorarkitektur, det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbetssätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering.
 4. pipeline

  pipeline är stora rör där man transporterar vätska eller gas långa sträckor, bland annat olja, naturgas och vatten.
 5. pipeline

  pipeline, inom datortekniken ett konstruktionsbegrepp där arbetet i en digital konstruktion delas upp i delmoment (pipelinesteg).
 6. Comecon Pipeline

  Comecon Pipeline, inofficiell västlig benämning på Vänskapens oljeledning.
 7. al-Mahalla al-Kubra

  al-Mahalla al-Kubra, arabiska al-Maḥal­la al-Kubrā, stad i norra Egypten, 110 km norr om Kairo.

 8. pipeline

  pipeline [paj´plajn] subst. ~n [-en] ~s ORDLED: pipe--lin-en
  Svensk ordbok
 9. Eilat

  Eilat, Elat, Elath, Eloth, hamnstad i sydligaste Israel; 52 200 invånare (2010).
 10. oljeledning

  oljeledning, rörledning (pipeline) för transport av olja över stora avstånd på markytan, under markytan eller på havsbotten.