1. pivot

  pivot [pivå´] subst. ~en [pivå´n], ~er el. pivå´ ~n ~er ORDLED: pivot-en, piv-ån
  Svensk ordbok
 2. pivottabell

  pivottabell, engelska pivoting table, datahanteringsverktyg som förekommer i programvaror för databehandling.
 3. pivothängd

  pivothängd [pivå`-] adj. pivothängt ORDLED: pivot--häng-da
  Svensk ordbok
 4. pivotera

  pivote´ra verb ~de ~t ORDLED: pivot-er-ar SUBST.: pivoterande, pivotering
  Svensk ordbok
 5. pivotvagn

  pivotvagn [pivå`-] subst. ~en ~ar ORDLED: pivot--vagn-en
  Svensk ordbok
 6. pivotfönster

  pivotfönster [pivå`-] subst. pivotfönstret, plur. ~, best. plur. pivotfönstren el. ~na ORDLED: pivot--fönstr-et
  Svensk ordbok
 7. pivå

  pivå, ledkonstruktion, t.ex. dörrgångjärn, som medger inbördes, ledad rörelse mellan två konstruktionsdetaljer eller maskindelar.
 8. pivå

  pivå se pivot
  Svensk ordbok
 9. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 10. centerpivotsystem

  centerpivotsystem, system för bevattning, använt främst i USA; i Sverige finns ett fåtal anläggningar.