1. etnocentriska sägner

    etnocentriska sägner är, liksom etnocentriska rykten, vanliga i nutida folklore och bekräftar ofta de etniska stereotyper som är gängse i ett samhälle eller i en grupp (se även etnocentrism).
  2. sägen

    sägen, den kategori inom den muntliga traditionella folkdiktningen som främst har didaktisk-pedagogisk funktion och vars innehåll ofta betraktas som sannolikt och verklighetsförankrat.
  3. Bengt af Klintberg

    af Klintberg, Bengt, född 1938, folklorist, författare och konstnär, 1962–64 och 1973–74 anställd vid Nordiska museet, 1967–87 lärare vid Stockholms universitet, professors namn 2006.