1. plötslig

  plöt`slig adj. ~t ORDLED: plöts-lig
  Svensk ordbok
 2. plötslig spädbarnsdöd

  plötslig spädbarnsdöd, SIDS , hastigt, oväntat dödsfall utan känd orsak hos spädbarn.
 3. plötslig död

  plötslig död, dödsfall som beror på sjukdom och som inträffar omedelbart, utan föregående symtom, eller mycket kort efter att symtomen börjat.
 4. plötsligen

  plöt`sligen adv. ORDLED: plöts-lig-en
  Svensk ordbok
 5. plötsligt

  plöt`sligt adv. ORDLED: plöts-ligt
  Svensk ordbok
 6. halvkontinuerlig funktion

  halvkontinuerlig funktion, en matematisk funktion som uppfyller den ena halvan av kontinuitetsdefinitionen.
 7. sträckning

  sträckning, plötslig övertänjning av muskel, vilket ger övergående besvär.
 8. slukhål

  slukhål, sjunkhål, naturligt bildad vertikal brunn som dränerar vattendrag från markytan ned mot underjordiska dräneringssystem.
 9. Falu gruva

  Falu gruva är en gruva i Falun, där man brutit sulfidmalm i omkring tusen år fram till 1992.

 10. orienterarsjuka

  orienterarsjuka, plötslig död genom hjärtstillestånd i samband med orienteringstävling.