1. placering

  place´ring subst. ~en ~ar ORDLED: plac-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. placeringskrav

  placeringskrav, ett kreditpolitiskt medel som innebär att myndigheterna ålägger vissa kreditinstitut (bl.a. banker och försäkringsbolag) att placera delar av sina tillgångar i av myndigheterna angivna tillgångar (bl.a. statsobligationer).
 3. placeringsplikt

  placeringsplikt, ett kreditpolitiskt medel som använts under en stor del av efterkrigstiden fram till 1993 då placeringskrav infördes.
 4. placeringskort

  place`ringskort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plac-er-ings--kort-et
  Svensk ordbok
 5. placeringsobjekt

  place`ringsobjekt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plac-er-ings--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 6. EKG

  EKG, elektrokardiografi, från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar alstrade vid hjärtmuskelcellernas aktivering (jämför aktionspotential och depolarisation).

 7. frontmotordrift

  frontmotordrift, placering av drivmotorn långt framme i ett fordon.
 8. skrinläggning

  skrinläggning, placering av helgonreliker i ett skrin.
 9. interneringsläger

  interneringsläger, område för placering av personer som av en ockupationsmakt dömts till internering.
 10. Fredriksten

  Fredriksten är en fästning vid staden Halden i Norge.