1. pladdra

  pladd`ra verb ~de ~t ORDLED: pladdr-ar SUBST.: pladdrande; pladder
  Svensk ordbok
 2. björktrast

  björktrast, snöskata, Turdus pilaris, art i familjen trastfåglar.
 3. glossolali

  glossolali, automatiskt tal, tungomålstalande, t.ex. vid extatisk trans i religiösa sammanhang.
 4. kåseri

  kåseri, litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.
 5. trädgårdssångare

  trädgårdssångare, Sylvia borin, art i fågelfamiljen sångare.
 6. balalajka

  balalajka, tresträngat ryskt lutinstrument med trekantig ljudlåda och lång, smal, greppbandsförsedd hals.
 7. pladdrig

  pladd`rig adj. ~t ORDLED: pladdr-ig
  Svensk ordbok
 8. pladder

  pladd´er subst. pladdret ORDLED: pladdr-et
  Svensk ordbok
 9. snattra

  snatt`ra verb ~de ~t ORDLED: snattr-ar SUBST.: snattrande; snatter
  Svensk ordbok
 10. pjatt

  pjatt subst. ~en ~ar ORDLED: pjatt-en
  Svensk ordbok