1. pladdra

  pladd`ra verb ~de ~t ORDLED: pladdr-ar SUBST.: pladdrande; pladder
  Svensk ordbok
 2. pladdrig

  pladd`rig adj. ~t ORDLED: pladdr-ig
  Svensk ordbok
 3. glossolali

  glossolali, automatiskt tal, tungomålstalande, t.ex. vid extatisk trans i religiösa sammanhang.
 4. trädgårdssångare

  trädgårdssångare, Sylvia borin, art i fågelfamiljen sångare.
 5. björktrast

  björktrast, snöskata, Turdus pilaris, art i familjen trastfåglar.
 6. balalajka

  balalajka, tresträngat ryskt lutinstrument med trekantig ljudlåda och lång, smal, greppbandsförsedd hals.
 7. kåseri

  kåseri, litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.
 8. pladder

  pladd´er subst. pladdret ORDLED: pladdr-et
  Svensk ordbok
 9. snattra

  snatt`ra verb ~de ~t ORDLED: snattr-ar SUBST.: snattrande; snatter
  Svensk ordbok
 10. pjatt

  pjatt subst. ~en ~ar ORDLED: pjatt-en
  Svensk ordbok