1. planekonomi

  planekonomi, samhällsekonomiskt system som kännetecknas av att resursfördelningen huvudsakligen samordnas inom en statlig, central myndighet, se planhushållning.
 2. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 3. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 4. plantryck

  plantryck, tryckförfarande där tryckmediet – litografisk sten (se litografi), metallplåt (offset) eller glasplåt (se ljustryck) – är helt plant.
 5. plan- och bygglagen

  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande.
 6. planhushållning

  planhushållning, styrning av ekonomisk verksamhet som utgår från en i förväg centralt fastställd plan.
 7. Plan

  Plan är en biståndsorganisation som arbetar för barns rättigheter.
 8. plan

  plan, ritning (projektion) av en anläggning (t.ex. en byggnad eller en park) i horisontalplanet.
 9. plan

  plan, yta i rummet sådan att en rät linje som förbinder två godtyckliga punkter på ytan helt ligger i ytan.
 10. plan

  plan, genomtänkt handlingsprogram för att nå ett visst mål.