1. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 2. planka

  planka, sågat eller hyvlat virke med minst 45 mm tjocklek.
 3. plank

  1plank subst. ~en äv. ~et ORDLED: plank-en
  Svensk ordbok
 4. plank

  2plank subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plank-et
  Svensk ordbok
 5. plankstek

  plankstek, tjock skiva kött av t.ex. entrecote, stekt i ugnen på en oljad planka av exempelvis hickory eller ek.
 6. plankrot

  plankrot, brädrot , stödjande luftrot hos vissa högstammiga tropiska träd med stora, tunga kronor.
 7. plankrust

  plankrust, typ av liggande rust, äldre grundläggningskonstruktion av trä.
 8. plankorsning

  plankorsning, enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner korsning i samma plan mellan väg och sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på särskild banvall.
 9. plankorsning

  plankorsning, vägskäl , väg- eller gatukorsning i ett plan, vanligen som tre- eller fyrvägskorsning eller som cirkulationsplats.
 10. planktongyttja

  planktongyttja, äldre namn på findetritusgyttja.