1. planka

  planka, sågat eller hyvlat virke med minst 45 mm tjocklek.
 2. planka

  1plank`a subst. ~n plankor ORDLED: plank-an
  Svensk ordbok
 3. planka

  2plank`a verb ~de ~t ORDLED: plank-ar SUBST.: plankande, plankning
  Svensk ordbok
 4. plankter

  plankter [plaŋ´(k)ter] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: plankt-ern
  Svensk ordbok
 5. plank

  1plank subst. ~en äv. ~et ORDLED: plank-en
  Svensk ordbok
 6. plank

  2plank subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plank-et
  Svensk ordbok
 7. sågverksindustri

  sågverksindustri, gren inom skogsindustrin med tillverkning av sågade och hyvlade varor, såsom plank och brädor, byggprodukter och ämnen för snickeri- och möbelindustrin.
 8. tornering

  tornering var en sorts tävling som riddare ägnade sig åt under medeltiden.
 9. barrsågtimmer

  barrsågtimmer, barrtimmer, timmer från barrträd lämpat att såga till plankor, reglar, bräder m.m.
 10. tabulatur

  tabulatur, det detaljerade regelverk som en mästarsångare hade att följa.